نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی نگارش یافته توسط مینا اکبری 3369
جشنواره حرکت دانشگاه صنعتی شیراز نگارش یافته توسط مینا اکبری 2451
جشنواره حرکت دانشگاه اراک نگارش یافته توسط مینا اکبری 2598
جشنواره حرکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نگارش یافته توسط مینا اکبری 2310
جشنواره و نمایشگاه دانشگاهی حرکت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نگارش یافته توسط مینا اکبری 2956
گزارش کلی در خصوص وضعیت دانشگاهها در ششمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3467
جشنواره حرکت دانشگاه شیراز نگارش یافته توسط مینا اکبری 3567
فرم های شرکت در بخش کارشناس و دبیرشورای دبیران نگارش یافته توسط مینا اکبری 2235
موافقت دبیرخانه جشنواره با تمدید سامانه برای چند دانشگاه نگارش یافته توسط مینا اکبری 2342
مهلت ثبت اطلاعات در سامانه به پایان رسید. نگارش یافته توسط مینا اکبری 2134

زیر مجموعه ها