نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
رويکرد دين محور و عقلانيت محور، دو رکن کافي براي بالندگي مضاعف در جامعه دانشگاهي است نگارش یافته توسط مینا اکبری 2759
برنامه زمانبندی ششمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3596
برنامه کارگاههای آموزشی جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 2824
جشنواره حرکت دانشگاه حکیم سبزواری نگارش یافته توسط مینا اکبری 3048
اسامی نهایی دانشگاههای حاضر در ششمین جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 2715
اطلاعیه دبیرخانه در خصوص دانشگاههایی که جشنواره داخلی برگزار ننموده اند نگارش یافته توسط مینا اکبری 2839
جشنواره حرکت دانشگاه تهران نگارش یافته توسط مینا اکبری 2936
جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور نگارش یافته توسط مینا اکبری 6850
جشنواره حرکت دانشگاه ارومیه نگارش یافته توسط مینا اکبری 2808
جشنواره حرکت دانشگاه تبریز نگارش یافته توسط مینا اکبری 3942

زیر مجموعه ها