نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
هفتمین جشنواره‌ ملی حركت كلید خورد نگارش یافته توسط مینا اکبری 3695
کروکی محل برگزاری و محل اسکان نگارش یافته توسط مینا اکبری 4452
متراژ غرفه های نمایشگاه جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 4520
برنامه زمانبندی هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3496
کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت 3497
دانشگاه شیراز؛ میزبان هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 4056
گزارش آثار رسیده به دبیرخانه در حوزه های 16گانه داوری نگارش یافته توسط مینا اکبری 3624
گزارش نهایی وضعیت دانشگاهها در سامانه ثبت آثار هفتمین جشنواره ملی حرکت نگارش یافته توسط مینا اکبری 3943
بازگشایی مجدد سامانه دریافت آثار جشنواره نگارش یافته توسط مینا اکبری 3820
معاون فرهنگي و اجتماعي وزيرعلوم : اجتماعات دانشگاهي با حضور انجمن هاي علمي تشکيل شود نگارش یافته توسط مینا اکبری 4160

زیر مجموعه ها