برگزيدگان نهمين جشنواره ملي حركت

 

 

 

رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمي دانشجويي

رتبه

حوزه رقابت

1

اصفهان

جغرافیا

شايسته تقدير

نشریه

اصفهان

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

ترویج

2

الزهرا

طراحی صنعتی

شايسته تشويق

آموزش

الزهرا

بیوتکنولوژی

شايسته تشويق

ترویج

3

ایلام

بهداشت مواد غذایی

شايسته تشويق

آموزش

ایلام

گياهپزشكي

شايسته تشويق

حوزه آزاد بخش خلاق

4

بجنورد

 مهندسی عمران

شايسته تشويق

آموزش

5

بیرجند

علوم باغبانی

شايسته تقدير

کتاب

بیرجند

هوا فضا

شايسته تشويق

ترویج

6

بین المللی امام خميني قزوین

مهندسی آب

شايسته تشويق

ترویج

7

پیام نور واحد فارسان

کارآفرینی

شايسته تقدير

کارآفرینی

 

دانشگاه تبريز : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

8

تبریز

علوم پایه دامپزشکی

برگزيده

اختراع

تبریز

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

آموزش

تبریز

جغرافیا و گردشگری

شايسته تقدير

کارآفرینی

تبریز

گیاه پزشکی

شايسته تقدير

کتاب

تبریز

جغرافیا و گردشگری

شايسته تشويق

نشریه

تبریز

نانوالكترونيك

شايسته تشويق

حوزه محيط زيست بخش خلاق

9

تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

شايسته تشويق

آموزش

تربیت دبیر شهید رجایی

عمران

شايسته تشويق

مسابقه

 

دانشگاه تربيت مدرس : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

10

تربیت مدرس

باستان شناسی

برگزيده

نشریه

تربیت مدرس

مطالعات زنان

شايسته تقدير

کتاب

تربیت مدرس

مهندسی برق و کامپیوتر

شايسته تشويق

آموزش

تربیت مدرس

زبان و ادبیات عربی

شايسته تشويق

نشریه

 

تربیت مدرس

مديريت فناوري اطلاعات

برگزيده

حوزه محيط زيست بخش خلاق

11

تهران

 احیاء و مناطق خشک کوهستانی

برگزيده

آموزش

تهران

 مهندسی برق

برگزيده

ترویج

تهران

مهندسی کامپیوتر (ACM)

برگزيده

مسابقه

تهران

 مهندسی برق

شايسته تقدير

 انجمن برگزیده

تهران

محیط زیست

شايسته تشويق

نشریه

تهران

نمایش

شايسته تشويق

نشریه

تهران

طراحي صنعتي

برگزيده

حوزه ترويج كارآفريني بخش خلاق

12

حکیم سبزواری

 مکانیک

برگزيده

اختراع

حکیم سبزواری

زبان انگلیسی

شايسته تقدير

آموزش

حکیم سبزواری

 فلسفه و حکمت اسلامی

شايسته تقدير

ترویج

13

خليج فارس بوشهر

مهندسي دريا-كشتي سازي

شايسته تشويق

مسابقه

14

خوارزمی تهران

علوم گیاهی

برگزيده

 انجمن برگزیده

خوارزمی تهران

تاریخ

برگزيده

نشریه

خوارزمی تهران

ریاضی

شايسته تقدير

ترویج

خوارزمی تهران

زیست شناسی سلولی و مولکولی

شايسته تقدير

نشریه

خوارزمی تهران

روانشناسی بالینی

شايسته تشويق

آموزش

خوارزمی تهران

زمین شناسی

شايسته تشويق

نشریه

خوارزمی تهران

علوم تربيتي-كودكان استثنايي

برگزيده

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

15

رازی کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

برگزيده

کارآفرینی

رازی کرمانشاه

فیزیک

شايسته تشويق

آموزش

رازی کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

شايسته تشويق

ترویج

16

زابل

برق

شايسته تشويق

آموزش

17

سیستان و بلوچستان

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

مسابقه

سیستان و بلوچستان

مکانیک

شايسته تقدير

اختراع

سیستان و بلوچستان

زیست شناسی

شايسته تشويق

آموزش

سیستان و بلوچستان

فیزیک

شايسته تشويق

ترویج

 

دانشگاه شهيد باهنركرمان : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

18

شهید باهنر کرمان

رباتیک و مکاترونیک

برگزيده

 انجمن برگزیده

شهید باهنر کرمان

 مهندسی معدن

برگزيده

آموزش

شهید باهنر کرمان

 نانو

شايسته تقدير

مسابقه

شهید باهنر کرمان

 رباتیک و مکاترونیک

شايسته تقدير

اختراع

شهید باهنر کرمان

مهندسی کامپیوتر

شايسته تشويق

نشریه

شهید باهنر کرمان

دامپزشكي

برگزيده

حوزه اخلاق حرفه اي و آكادميك بخش خلاق

 

دانشگاه شهيد بهشتي : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

19

شهید بهشتی

حقوق

برگزيده

ترویج

شهید بهشتی

مهندسی هسته ای

شايسته تشويق

آموزش

شهید بهشتی

ریاضی

شايسته تشويق

مسابقه

20

شهید مدنی آذربایجان

گیاهان دارویی

شايسته تشويق

ترویج

شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبيات فارسي

شايسته تشويق

حوزه مفاخر بخش خلاق

21

شیراز

آموزش پیش دبستانی و دبستانی

شايسته تقدير

ترویج

شیراز

 روانشناسی تربیتی

شايسته تشويق

آموزش

22

صنعتی اصفهان

 کامپیوتر

شايسته تقدير

 انجمن برگزیده

صنعتی اصفهان

 منابع طبیعی

شايسته تشويق

ترویج

23

صنعتی امیرکبیر

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزيده

مسابقه

صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

آموزش

صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

ترویج

24

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری و شهرسازی

شايسته تقدير

نشریه

25

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع

شايسته تقدير

 انجمن برگزیده

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 مکانیک

شايسته تشويق

ترویج

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 شیمی

شايسته تشويق

نشریه

26

صنعتی مالک اشتر

 شیمی و مهندسی شیمی

شايسته تشويق

آموزش

27

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک

شايسته تقدير

 انجمن برگزیده

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک

شايسته تشويق

آموزش

 

دانشگاه علامه طباطبايي : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

28

علامه طباطبایی

روزنامه نگاری

برگزيده

نشریه

علامه طباطبایی

ارتباطات

برگزيده

نشریه

علامه طباطبایی

روابط بین الملل

برگزيده

نشریه

علامه طباطبایی

حقوق

شايسته تقدير

مسابقه

علامه طباطبایی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

شايسته تشويق

آموزش

علامه طباطبایی

مدیریت جهانگردی

شايسته تشويق

ترویج

 

علامه طباطبایی

حقوق

برگزيده

حوزه مفاخر بخش خلاق

 

دانشگاه علم و صنعت ايران : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

29

علم و صنعت ایران

راه آهن

شايسته تقدير

نشریه

علم و صنعت ایران

 راه آهن

شايسته تشويق

آموزش

علم و صنعت ایران

 عمران

شايسته تشويق

ترویج

علم و صنعت ایران

 مواد و متالورژی

شايسته تشويق

مسابقه

علم و صنعت ایران

 عمران

شايسته تشويق

نشریه

30

فردوسی مشهد

مهندسی مکانیک

برگزيده

 انجمن برگزیده

فردوسی مشهد

حقوق

برگزيده

ترویج

فردوسی مشهد

 علوم دامی

شايسته تقدير

آموزش

فردوسی مشهد

 علوم ریاضی

شايسته تقدير

مسابقه

فردوسی مشهد

اقتصاد

شايسته تقدير

نشریه

31

فرهنگیان

تربیت بدنی

شايسته تشويق

آموزش

32

قم

 زبان و ادبیات فارسی خواهران

شايسته تشويق

ترویج

33

کردستان

مکانیک

شايسته تقدير

نشریه

کردستان

فقه و حقوق شافعی

شايسته تشويق

نشریه

کردستان

مدیریت بازرگانی

شايسته تشويق

نشریه

34

گیلان

ریاضی

شايسته تشويق

نشریه

گیلان

معماري

شايسته تشويق

حوزه مشاركت دانشجويي بخش خلاق

35

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

برگزيده

آموزش

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی

شايسته تشويق

نشریه

36

هنر تهران

 گرافیک

شايسته تقدير

 انجمن برگزیده

37

ولیعصر رفسنجان

بین رشته ای انژیهای نو

شايسته تشويق

ترویج

38

دانشگاه يزد : دانشگاه شايسته تقدير در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

یزد

مددکاری اجتماعی

شايسته تشويق

ترویج

 

دانشگاه هاي برگزيده در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي:

1.     دانشگاه تهران

2.     دانشگاه فردوسي مشهد

 

انجمن هاي علمي دانشجويي منتخب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي:

1.       انجمن علمي دانشجويي ابن سينا - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

2.       انجمن علمي دانشجويي پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 3.       انجمن علمي دانشجويي اتزپروتز - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان